Biblioteket

Bokstabel

Bibliotekstilbud

Biblioteket skal være et levende rom. Vi har nylig startet et tilbud der noen elever får lov til å være på biblioteket i storefri.

 

Reglement for utlån av bøker         

Det hender at noen er så uheldige og mister eller ødelegger bøker man har lånt fa skolens biblioteket. Da er regelen at man må erstatte den. Dette gjelder også bøker som er lånt fra Deichmanske bibliotek. Skolen kan være behjelpelig med å finne tittel, priser og etc.

Når det gjelder små lesehefter som elevene har i leselekse fra skolen, er erstatningskravet 50, kr pr. lesehefte.

 

 

Våre bibliotekarer

Maria De Las Mercedes Campues og May Britt Haddeland