Hovedseksjon

Les og Lek på AKS

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk.

 

En læringsstøttende aktivitet er:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
Gjennom lekende læring skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens planer.De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".
 
 
 

Les og lek er et nytt leseprosjekt for barn på skolefritidsordningen, 1.-4. klasse. Ti utvalgte bildebøker er utgangspunkt for leker og aktiviteter til bruk sammen med barna. Målet med Les og lek er å stimulere barnas fantasi, kreativitet og interesse for bøker gjennom gode leseopplevelser, aktiviteter og leker.

I oktober har vi tema Halloween og leser en bok av Anders Bortne "Bak den svarte porten" samt ulike aktiviteter knyttet til tema i boken. 

 

For mer informasjon: https://foreningenles.no/lesoglek/