Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter/Lekende læring

Elever i mat og helse

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk.

En læringsstøttende aktivitet er:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens planer.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".