Mål og innhold

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS lager lokale helårsplaner med utgangspunkt i Rammeplanen for aktivitetsskolen. Klikk her for å lese rammeplanen, og her for å lese Oslostandarden for Aktivitetskolen i Oslo.

Planene dekker følgende områder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning

Med utgangspunkt i den lokale planen lager baselederne ukeplan for hver uke som legges ut på nettsiden.