Hovedseksjon

Mål og innhold

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS lager lokale helårsplaner med utgangspunkt i Rammeplanen for aktivitetsskolen. Klikk her for å lese rammeplanen.

Planene dekker følgende områder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

Med utgangspunkt i den lokale planen lager baselederne, i samarbeid med lærerne, periodeplaner som legges ut på nettsiden.