Skoleklar

Vi tilbyr alle elever som starter på 1. trinn til høsten en mulighet til å bli kjent med skolen og AKS, med de andre elevene og voksen som jobber på skolen og i AKS.

  • Vi ved AKS kan tilby et "skoleklar" tilvenningsprogram ved oppstart av AKS i august.
  • Barna starter daglig kl. 09.30 til kl. 15.00.
  • Dagene har fokus på å bli kjent og trygg, ulike aktiviteter som gruppe og selvsagt tid til lek.

Vi håper at alle har lyst til å delta. Du trenger ikke plass i AKS for å delta på "skoleklar", men vi ønsker jo at alle søker AKS. Det vil komme mer informasjon vedrørende dagene etter påmeldingsfristen.

NB! For de av dere som har søkt plass i AKS er ordinær åpningstid kl.07.30 - 16.30.

 

  • Ønsker dere å søke plass? Ellingsrudåsen AKS tilbyr gratis kjernetid med inntil 12 timer per uke etter skoletid og i skolens feriedager en/to dager. Se mer om informasjon og søknad til AKS. Frist for å søke plass med oppstart i august er 15. juni 2021.

Tidsskjema:

Tid 

Innhold 

Kl. 09.30-10.30 

Tilvenning (samling med sang, lek, navnelek, språkleker med mer)

Kl. 10.30-11.00 

Spiser medbrakt matpakke og drikke 

Kl. 11.00-13.00 

Organisert lek/aktivitet med fokus  samarbeid

Kl. 13.00-13.30 

AKS servere et enkelt måltid

Kl. 14.00-15.00 

Frilek/organisert lek  

 

 

Informasjonshefte for AKS og skole.

 

Velkommen til Ellingsrudåsen skole og AKS.