Hovedseksjon

"Skoleklar" for 1.trinn høsten 2024

Ellingsrudåsen AKS tilbyr et tilvenningsprogram for skolestarterne høsten 2024, kalt "skoleklar". Vi starter opp fra og med X. august hvor vi jobber med sosial tilhørighet, skape trygghet og bli kjent. Sammen med de voksne skal de også bli kjent med skolen, rutiner og regler. "Skoleklar" vil holde til i samme rom som de skal være i når skolen starter.

Tidsplan for dagene:

Tid 

Innhold 

Kl. 09.00-10.30 

Tilvenning (samling med sang, lek, navnelek, språkleker med mer)

Kl. 10.30-11.00 

Spiser medbrakt matpakke og drikke 

Kl. 11.00-13.00 

Organisert lek/aktivitet med fokus  samarbeid

Kl. 13.00-13.30 

AKS servere et enkelt måltid

Kl. 13.30-15.00 

Frilek/organisert lek  

Dagene har fokus på å bli kjent og trygg, ulike aktiviteter som gruppe og selvsagt tid til lek.

Velkommen til Ellingsrudåsen skole og AKS.