Skoleklar

Vi tilbyr alle elever som starter på 1. trinn til høsten en mulighet til å bli kjent med skolen og AKS, med de andre elevene og voksen som jobber på skolen og i AKS.

  • Vi ved AKS kan tilby et "skoleklar" tilvenningsprogram fra 2. - 6. august.
  • Barna starter daglig kl. 09.30 til kl. 15.00.
  • Dagene har fokus på å bli kjent og trygg, ulike aktiviteter som gruppe og selvsagt tid til lek.

Vi håper at alle har lyst til å delta. Du trenger ikke plass i AKS for å delta på "skoleklar", men vi ønsker jo at alle søker AKS. Det vil komme mer informasjon vedrørende dagene etter påmeldingsfristen.

NB! For de av dere som har søkt plass i AKS er ordinær åpningstid kl.07.30 - 16.30.

 

  • Ønsker dere å søke plass? Ellingsrudåsen AKS tilbyr gratis kjernetid med inntil 12 timer per uke etter skoletid og i skolens feriedager en/to dager. Se mer om informasjon og søknad til AKS. Frist for å søke plass med oppstart i august er 15. juni 2021.

Tidsskjema:

Tid 

Innhold 

Kl. 09.30-10.30 

Tilvenning (samling med sang, lek, navnelek, språkleker med mer)

Kl. 10.30-11.00 

Spiser medbrakt matpakke og drikke 

Kl. 11.00-13.00 

Organisert lek/aktivitet med fokus  samarbeid

Kl. 13.00-13.30 

AKS servere et enkelt måltid

Kl. 14.00-15.00 

Frilek/organisert lek  

 

Vennligst fyll ut skjema om dere ønsker eller ikke ønsker å delta. Frist for påmelding er 30 juni. 2021.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVU-hmIL_bcJEs2fuvKd6p4FUNlpIN0owTExGRVgwVjFBMlMxTTRUOVNFQS4u

 

 

Foreldreeklæringsskjema

For en god og trygg oppstart trenger vi også informasjon fra dere om deres barn. Alle foresatte må sende inn et foreldreerklæringsskjema før oppstart ved AKS eller levere første dag. Skjema kan sendes til: aks.ellingsrudasen@osloskolen.no eller til baseleder ved 1.-2. trinn: cathri0810@osloskolen.no 

 

Skjema finner du her.

 

Oppholdstid

Skjema for utfylling av tider og dager i feriestilbudet ved AKS. Fyll ut skjema her.

Velkommen til Ellingsrudåsen skole og AKS.