Hovedseksjon

Ordensreglement

Nullmobbing.no logo

Språkbruk/kroppsspråk:

  • Vi snakker til hverandre på en god måte (THINK)
  • Vi hilser på hverandre

Friminutt:

  • Vi er ute i friminuttet
  • Vi holder oss innenfor skolens grenser
  • Vi er hyggelige og positive i leken

Skolebygg:

  • Vi går stille og rolig inne på skolen
  • Vi tar vare på skolen vår og holder orden

 

Her følger en lenke for overordnede ordensregler for alle i Osloskolen:

Les ordensreglene for Osloskolen