Vår profil

Skolens logo

Ellingsrudåsen skole er en barneskole, med  472 elever og 55 ansatte.

Skolen ligger ved markagrensen og har en av Oslos største skolegårder. Vi gir elevene våre den beste starten på skole- og utdanningsløpet. Et høyt utdannet personale gir læringstrykk fra første dag og har høyt faglig fokus.

Vi satser på høye mål når det gjelder grunnleggende ferdigheter og stiller store krav til både elever og foresatte. Dette sammen med tilpassede individuelle utviklingsplaner og gode relasjoner med hver enkelt elev, sikrer vi kvalitet. Vi jobber etter ulike metoder og tilpasser undervisningen til ditt barn. 

Vi har høyt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et miljø hvor elevene opplever voksne som tydelige og støttende.