Vår profil

skolebygg

Ellingsrudåsen skole er en barneskole, med 491 elever og ca. 90 ansatte.

Skolen ligger ved markagrensen og har en av Oslos største skolegårder. Vi gir elevene våre den beste starten på skole- og utdanningsløpet. Et høyt utdannet personale gir læringstrykk fra første dag og har høyt faglig fokus.

Vi fokuserer på grunnleggende ferdigheter og stiller store krav til både elever og foresatte. Dette sammen med tilpassede individuelle utviklingsplaner og gode relasjoner med hver enkelt elev, sikrer kvalitet. Vi jobber etter ulike metoder og tilpasser undervisningen til ditt barn. På 1.–4. trinn bruker vi læringsbrett i undervisningen. Dette for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i både lesing og regning.

Vi har høyt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et miljø hvor elevene opplever voksne som tydelige og støttende. Vi har utarbeidet superhelter som fronter ulike sosiale verdier. Superheltenes sosiale verdier er vennskap og trygghet, toleranse og rettferdighet, raushet og mot.