Hovedseksjon

Vår profil

skolebygg

Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal være betydningsfull for hver enkelt elev, vi skal utgjøre en forskjell.

 

Ellingsrudåsen skole skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Arbeidet med profesjonelt læringsfellesskap står sentralt og det arbeides målrettet for å sikre et godt, trygt og inkluderende læringsfellesskap.

Vi ønsker stadig å utvikle oss for å gi elevene de beste forutsetningene for å nå sitt læringspotensial. Læring skjer i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre.

 

Vi er opptatt av å bli gode sammen og har fokus på samarbeid om forbedring av undervisningskvalitet etter gjeldende prinsipper i LK20.