Hovedseksjon

Spesialgruppe Arken

Sammen for læring. 

  • Vi har 8 elevplasser. 2 pedagoger, 1 spesial pedagog, 4 barne- og ungsdomsarbeidere og 2 assistenter er tilknyttet skole- og AKS-tilbudet på spesialgruppen.
  • Vi henter undervisningsmetoder fra ulike retninger for å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov. Vi legger til rette for mestring med utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider. Alle elever har IOP.
  • Vi legger vekt på opplæringsområdene språk/kommunikasjon, selvhjelp, sosial fungering, skolefag, ADL-ferdigheter og lek/fritidsaktiviteter.
  • Vi vil skape et autismevennlig miljø som er oversiktlig og forutsigbart for elevene. Gjennom bruk av dagsplaner, arbeidssystemer og fysisk tilrettelegging skal elevene oppleve struktur i skolehverdagen.
  • Vi ønsker at alle elever på Ellingsrudåsen skal bli møtt med respekt og bli inkludert i fellesskapet. Elevene i spesialgruppen inkluderes i andre grupper når det er hensiktsmessig for dem.

Her kan du lese mer om spesialundervisning i Oslo kommune.