Hovedseksjon

Spesialgruppe Arken

 •     Arken har per i dag 8 elevplasser. Inntaket styres av Utdanningsetaten sentralt.
 •     Personalet vårt består av 3 spesialpedagoger, 7 miljøarbeidere, 1 avdelingsleder og 1 baseleder for AKS. Våre elever har bemanning 1:1 det meste av skoledagen.
 •     På Aktivitetsskolen (AKS) jobber de samme miljøarbeiderne som på skolen. De bruker også de samme lokalene. Vi har fokus på et nært samarbeid mellom skole og AKS. De elevene som har utbytte av det, deltar på ordinær AKS.
 •     Opplæringstilbudet på Arken er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PPT og skolens vedtak om spesialundervisning.
 •     Vi bruker ulike opplæringsstrategier og metoder for å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov. Vi legger til rette for mestring med utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider. Overordnede prinsipper for den pedagogiske tilretteleggingen er     
  •     Struktur, oversikt og forutsigbarhet, blant annet ved hjelp av dagsplaner, arbeidssystemer og fysisk tilrettelegging.
  •     Støtte i språk og kommunikasjon, blant annet ved bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon.
  •     Støtte for å lykkes i det sosiale samspillet
 •  Elevene har undervisning individuelt og i mindre grupper. Undervisningen er temabasert, og er forankret i periodeplaner. En dag i uken er det uteskole. I høstsemesteret har elevene svømming på Furuset bad en dag i uken.
 • Vi ønsker at alle elever på Ellingsrudåsen skal bli møtt med respekt og bli inkludert i fellesskapet. Elevene i spesialgruppen inkluderes i andre grupper og deltar på fellessamlinger- og turer der det er hensiktsmessig for den enkelte elev.

 

 

Her kan du lese mer om spesialundervisning i Oslo kommune.