Hovedseksjon

MerLæring

Med økte lærerressurser til skolene, stilles det økte forventinger til skolenes bidrag til elevens læring og skolenes arbeid knyttet til tidlig innsats. Skolens forventinger om effekten på elevenes faglige utvikling vil vi i løpet av et par år se resultatene av. MerLæring vil i samarbeid med hjemmene og kontaktlærer lage gode planer for den enkelte elev.