Hovedseksjon

FAU-møte med UDE 25.10.23

- Vi diskuterte den midlertidige flyttingen av skolen mens den rives og ny skole bygges.

- UDE svarte på spørsmål fra FAU og samlet inn ideer og meninger for å optimalisere den midlertidige ordningen.

- Viktigheten av medvirkning og tydelig informasjon ble diskutert. 

- Bemanning på bussene var tema. 

- Tre FAU-representanter skal være med i planleggingen av den nye skolen.

- Det planlegges en Åpen dag på den midlertidige skolen, og det er oppfordres til aktiv deltakelse fra foreldre også utenfor FAU. 

- Nytt FAU-møte holdes den 6. november.