Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Driftsstyrets hovedoppgaver: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrerepresentanter: 

Tommy Monge (DS-leder) 
Susanne Kjeldsen, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Dag Einar Thoresen (A)
Frode Nicolaisen (H)
Rebekka Alne (R)
Kristoffer Kvinge (Rektor) 
Kaja Hagen Brodalen (kontorleder)

Frøydis B. Følling (ass.rektor)

 

Møtetider for driftsstyret

Møtetider for driftsstyret skoleåret 2023/2024:

Mandag 04.09.23

Mandag 06.11.23

Mandag 15.01.24

Mandag 11.03.24

Mandag 03.06.24

 

Tid og sted: 17.00-18.30 på rektors kontor