Driftsstyret 2017/2018

Ellingsrudåsen skole sitt driftsstyre er organisasjonsmessig plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

 

Driftsstyrets hovedoppgaver er å: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrerepresentanter:
Claes Åge Johansen (DS-leder) 
Heidi Jensen, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Randi Person (ansatt.repr.)
Helga Storvik Pedersen (Ap.)
Grethe Østhell (FRP)
Morten Svensson (MDG)
Hilde Røssum (Rektor)
Jens Andre Hansen (fung.AKS-leder) 
Janne Reiso Smedsrud (økonomikonsulent)

 

Årshjul 2017/2018 finner du her.