Driftsstyret 2020/2021

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Driftsstyrets hovedoppgaver: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrerepresentanter:

Tommy Monge (DS-leder) 
Susanne Kjeldsen, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Aina Ertzgaard (ansatt.repr.)
Dag Einar Thoresen (A)
Frode Nicolaisen (H)
Rebekka Alne (R)
Thomas Hansen (Rektor)
Linda Johnsen Holmeide (Inspektør/AKS-leder) 
Janne Reiso Smedsrud (økonomikonsulent)

Årshjul for skoleåret 2020/2021 finner du her.

Møtetider for driftsstyret

Møtetider for driftsstyret er:

Mandag 14.09.20

Mandag 09.11.20

Mandag 11.01.21

Mandag 08.03.21

Mandag 07.06.21

 

Tid og sted: 17.00-18.30 på rektors kontor