Hovedseksjon

Driftsstyret 2022/2023

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Driftsstyrets hovedoppgaver: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrerepresentanter: 

Tommy Monge (DS-leder) 
Susanne Kjeldsen, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Dag Einar Thoresen (A)
Frode Nicolaisen (H)
Rebekka Alne (R)
Kristoffer Kvinge (Rektor) 
Kaja Hagen Brodalend (kontorleder)

Frøydis B. Følling (ass.rektor)

 

Møtetider for driftsstyret

Møtetider for driftsstyret er:

7. nov 2022

 

Tid og sted: 17.00-18.30 på rektors kontor