Hovedseksjon

Driftsstyret 2021/2022

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Driftsstyrets hovedoppgaver: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyrerepresentanter:

Tommy Monge (DS-leder) 
Susanne Kjeldsen, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Aina Ertzgaard (ansatt.repr.)
Dag Einar Thoresen (A)
Frode Nicolaisen (H)
Rebekka Alne (R)
Thomas Hansen (Rektor)
Kristoffer Kvinge (assisterende rektor/AKS) 
Janne Reiso Smedsrud (økonomikonsulent)

Årshjul for skoleåret 2020/2021 finner du her

Møtetider for driftsstyret

Møtetider for driftsstyret er:

Mandag 06.09.21

Mandag 08.11.21

Mandag 17.01.22

Mandag 14.03.22

Mandag 06.06.22

 

Tid og sted: 17.00-18.30 på rektors kontor