Driftsstyret 2019/2020

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Driftsstyrets hovedoppgaver: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrerepresentanter:

Tommy Monge (DS-leder) 
Susanne Kjeldsen, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Caroline Løwe Ødegaard (ansatt.repr.)
Dag Einar Thoresen (A)
Frode Nicolaisen (H)
Atefeh Moradi (R)
Thomas Hansen (Rektor)
Jens Andre Hansen (Inspektør/AKS-leder) 
Janne Reiso Smedsrud (økonomikonsulent)

Årshjul 2019/2020 finner du her.

Møtetider for driftsstyret

Møtetider for driftsstyret er:

Mandag 16.09.19

Mandag 11.11.19

Mandag 13.01.20

Mandag 09.03.20

Mandag 08.06.20

 

Tid og sted: 17.00-18.30 på rektors kontor