Driftsstyret

Ellingsrudåsen skole sitt driftsstyre er organisasjonsmessig plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

 

Driftsstyrets hovedoppgaver er å: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering  

Driftsstyrerepresentanter:
Claes Åge Johansen (DS-leder), Heidi Jensen,
(foreldrerepresentant), Kari-Anne Buer (ansatt.repr.), Randi Person
(ansatt.repr.), Helga Storvik Pedersen (Ap.), Grethe Østhell (FRP), Morten
Svensson (MDG) Hilde Røssum (Rektor), Jens Andre Hansen (fung.AKS-leder)
Økonomikonsulent: Janne Reiso Smedsrud