Driftsstyret 2018/2019

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

Driftsstyrets hovedoppgaver: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrerepresentanter:

Tommy Monge (DS-leder) 
Kathrine Meek, (foreldrerepresentant)
Kari-Anne Buer (ansatt.repr.)
Randi Person (ansatt.repr.)
Helga Storvik Pedersen (Ap.)
Grethe Østhell (FRP)
Morten Svensson (MDG)
Hilde Røssum (Rektor)
Jens Andre Hansen (Inspektør/AKS-leder) 
Janne Reiso Smedsrud (økonomikonsulent)

Årshjul 2018/2019 finner du her.