Permisjonsreglement

Hvis elever er borte fra undervisning i mer enn 10 skoledager kan barnet miste skoleplassen.

Klikk her for søknadsskjema

Les mer om permisjon i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider