Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Hvis elever er borte fra undervisning i mer enn 10 skoledager kan barnet miste skoleplassen.

Permisjoner skal søkes digitalt. Trykk på linken under og finn søknadskjema under overskriften "Slik søker du". 

Les mer om permisjon i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider

 

Kontoret tar ikke imot papirsøknad.