Hovedseksjon

Strategisk plan

Ellingsrudåsen skole er en innovativ, fremtidsrettet og læringsstøttende skole.

Skolen er betydningsfull for hver enkelt elev – vi utgjør en forskjell.

Skoleåret 2020/2021 markerteoppstarten av ny læreplan, fagfornyelsen. Ellingsrudåsen skole arbeider for å møte ny læreplan med bakgrunn i våre satsinger, som er:

Profesjonelt læringsfellesskap – aktiv plangruppe og engasjert personale, lærende møter og struktur for samarbeidslæring

Skolemiljø – aktivt elevråd, skolemiljøutvalg, miljøteam, miljøverksted, resultater fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen og brukerundersøkelsen i AKS.

Læringsbrett – alle elever har læringsbrett 1:1, et pedagogisk verktøy for økt tilpasset opplæring

Vi er opptatt av at god læring skjer i et godt sosialt fellesskap, i samarbeid med andre.

Det profesjonelle
læringsfellesskapet bidrar til at skolens pedagoger er samlet rundt egen praksis i klasserommet. Det arbeides sammen rundt skolens pedagogikk og undervisningsmetoder. Læringsbrett er et sentralt verktøy, som gir gode muligheter for tilrettelegging og variasjon i undervisningen.

Skolen og aktivitetsskolen
arbeider mot at hver enkelt elev skal nå sitt potensiale og oppleve mestring. Et trygt og godt skolemiljø, samarbeidslæring og tilpasset opplæring er nøkkelfaktorer. Skolen har fokus på å utvikle gode og trygge læringsmiljøer, og forebygging av mobbing og krenkelser. Trygge og omsorgsfulle voksne er viktige i denne sammenheng.

Presentasjonsplan