Strategisk plan

Strategisk plan

Skolen har de siste årene hatt fokus på helhetlige planer og ambisiøse læringsmål for den enkelte elev. Resultatmessig er skolen på Oslosnitt, enkelte fag også over snittet.

Skolen har i samarbeid med nærskolene hatt både ekstern og intern kursing i lesing, regning og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Det er utarbeidet gode periodeplaner, og vi har videreutviklet et suksessteam som holder kurs for enkeltelever eller grupper etter behov. Foresatte og nærmiljøet samarbeider med skolen for å gjøre elevenes faglig utvikling best mulig.

Fritidsklubben har leksehjelp 4 dager i uken for 5.–7.trinn, og AKS har læringsstøttende aktiviteter for 1.–4.trinn. Arbeidet med elevenes trivsel er en naturlig og viktig del av hverdagen.

Skolen har en egen handlingplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø som ligger tilgjengelig for alle på skolens hjemmeside.