Hovedseksjon

Reglement for utlån av bøker

Det hender at noen er så uheldige og mister eller ødelegger bøker man har lånt fa skolens biblioteket. Da er regelen at man må erstatte den. Dette gjelder også bøker som er lånt fra Deichmanske bibliotek. Skolen kan være behjelpelig med å finne tittel, priser og etc.

Når det gjelder små lesehefter som elevene har i leselekse fra skolen, er erstatningskravet 50, kr pr. lesehefte.

Med vennlig hilsen ledelsen ved Ellingsrudåsen skole