Program for kursperioden høsten 2021

Her finner du oversikt over hvilke kurs elevene har mulighet til å delta ved. Med fokus på elevmedvirkning er det elevene selv som velger hvilket kurs de ønsker å delta på. Alle aktiviteter ligger innenfor tidsrammen for oppholdstiden. 

 

Les om kursene her.

Har dere spørsmål vedrørende kurs ta gjerne kontakt via epost AKS.ellingsrudasen@osloskolen.no