Hovedseksjon

Sommer på AKS

Sommer på AKS

Nå er det ikke lenge til sommerferien starter.  Vi trenger en oversikt over antall barn grunnet planlegging av aktiviteter og turnuser. Som tidligere år vil vi være en del ute på tur i Oslo og omeng. Programmet er ikke helt klart og det kan bli endringer. Endelig program sendes ut i begynnelsen av juni.


Merk! 

  • Elever som går ut av 4. klasse har sin siste dag på AKS fredag 28. juni.
  • Barn med halvdagsplass (gratis-AKS): se bak på de ulike ukene.
  • Juli er AKS stengt 1.7-31.07 er AKS sommerstengt.
  • Planleggingsdager er 12. og 13 august -  AKS er stengt.Følgende uker er sommer AKS (PS! Det må ikke forveksles med Sommerskolen i uke 26-27 som skal være på Ellingsrudåsen).

  • Uke 26: mandag 24. - fredag 28.juni. (gratis-AKS tirsdag og fredag)
  • Uke 31: torsdag 1.. - fredag 2. august (gratis-AKS torsdag)
  • Uke 32: mandag 5. - fredag 9. august (gratis-AKS torsdag og fredag)
  • Uke 33: onsdag 14. - 16. august (gratis-AKS fredag)


I uke 31 og frem til skolestart vil vi skjerme våre nye elever i 1. klasse, så det er kun 2.-4. klasse som skal melde seg på aktiviteter i august. 1. klasse til høsten får egen invitasjon til "Klar, ferdig skoleklar" med eget program.


FRIST for PÅMELDING: torsdag 1. juni 2024

https://forms.office.com/e/mbGJQii7Rf