Ferieplaner

Barn som leker i snøen 5

JuleAKS

AKS holder åpent mandag 23., 27. og 30.desember. Både skole og AKS starter igjen 2.januar etter nyttår.

Program for JuleAKS kommer etterhvert.

 

 

Spørsmål og svar i de ulike feriene:

Hvor mange voksne følger med når dere er på tur?

Etter at påmeldingsfristen går ut skaffer vi oss en oversikt hvor mange barn som er med de ulike dagene. Ut i fra disse tallene bemanner vi AKS slik at sikrer at vi til en hver tid er nok voksne med på turene. De dagene med flest barn forsøker vi også å ha flest voksne.

 

Går barna rundt alene på betalingsturene til Hunderfossen, Tusenfryd og Badeland i Bø?

Hunderfossen er første gang vi besøker i år. Vi tenker allikevel at vi gjør som i fjor på Tusenfryd. Der gikk 1. og 2.trinn i små grupper med en ansvarlig voksen på gruppa. 3. og 4.trinn fikk lov til å gå rundt selv. Vi fant oss en samlingsplass når vi kom inn på området. Her fikk barna beskjed om å møte opp til visse klokkeslett som en sjekk på at alle har det bra. De fikk også beskjed om å gå hit hvis de skulle ende opp alene eller gå seg bort fra de andre. Det satt alltid en voksen på samlingsplassen til enhver tid. Dette fungerte veldig fint og dette er planen i år også. Hvis noen ønsker å bade på Hunderfossen vil dette bli en gruppe sammen med en voksen.

I Badeland i Bø delte vi alle elevene opp i små grupper hvor hver voksen hade ansvar for en liten gruppe. Her hadde vi også samlingspunkt.