Hovedseksjon

Søknad om skolebytte

Informasjon om hvordan du søker om skolebytte finner du på denne siden fra Oslo kommune. 

Søknad om skolebytte skal leveres digitalt via lenken over. Kontoret tar ikke imot papirsøknader.