En helt vanlig AKS-dag

AKS

En helt vanlig dag på AKS

7.30:

AKS åpner. Det er kun dørene i 3.etasje som åpnes. Det serveres frokost frem til 8.15. Barna kan være på aktivitetsreommet eller på bilbioteket som også er åpent.

8.00:

Barna får tilbud om å gå ut i øvre skolegård.

8.15:

Barna rydder og går ut. De som har klasserom i Startblokka går ned for å henge av seg sekker.

13.30:

AKS kommer inn i klasserommmene og overtar barna. De voksne tar opprop og går gjennom dagen og de ulike tilbudene. 3. og 4.trinn går til aktivitetsrommet selv og krysses inn der.

13.50-16.00:

Barna velger selv aktivitet/kurs.

16.00: Det ryddes ute og inne og alle samles på aktivitetsrommet.

17:00:

AKS stenger. Vi ber om at alle foreldre er her senest 16.55 for å hente.

 

Fast hver dag fra 14.00-15.30:

  • Det serveres mat i aulaen. Barna bestemmer selv når de vil spise. Det er laget lioste som krysses av når barna har spist. (13.30-15.00)
  • Biblioteket er åpent. Her jobber to faste personer som har ulike tilbud. Det er også mulig å komme inn for å spille et spill eller bare slappe av med en god bok.
  • 3 klasserom med læringsstøttende aktiviteter. Her kan barna komme innom for ulike oppgaver og aktiviteter. Aktivitetene skal bære preg av det barna gjør på skolen.
  • Aktivitetsrommet er alltid åpent. Dette er et sted hvor barna kan spille spill, perle og gjøre andre rolige aktiviteter.
  • Klasserom 1. Et rom likt som aktivitetsrommet, men her er det mer konstruksjonsmateriale.
  • Det er alltid mulighet for å være ute. Her kan de velge mellom voksenstyrte aktiviteter eller frilek.