Rutiner AKS

AKS

Rutiner på AKS

 

Rutiner ved morgenåpning AKS

7:15 vakt: Sørger for at frokost står klart og at de to dørene ved hovedinngang nede er åpen. De voksne på Arken sørger for at dør i 3.etg er åpen. Har ansvar for innkryssing (hvitt bord nede) og rydding av frokost. 7:15 vakt skriver også ned beskjeder på eget ark og tar disse med opp og fører rett inn i krysselister før 8.30.

7:30 vakt: Har ansvaret for å bistå barna hvis de skulle trenge noe. Passer på at alle starter å rydde i aulaen 8:15. Sørger for at alle får med sekker på vei ut av aulaen og sender de i riktig retning. Følger barna til Startblokka

8:00 vakt: tar med de som vil i Gymsal. Klokken 8:15 ryddes gymsal og 8:00 vakt går ut for å passe på barna som går til Startblokka. Ingen barn skal henge inne i gangen. Husk gule vester.

8:00vakt 2: tar med de som vil i Gymsal. Klokken 8:15 ryddes gymsal og 8:00 vakt går ut for å passe på barna som går i øvre skolegård. Solskogen skal ikke benyttes på morgen. Ingen barn skal henge inne i gangen. Husk gule vester.

8:15vakt: Tar kontakt med 7:15 vakt for å høre om det er noe som trengs.

Hvis en av vaktene er syke må hver enkelt ta ansvar for at de ulike områdene dekkes. Ved eventuelt fraværer vi kun i nedre når vi er ute på morgningen.

 

Rutiner 13:30-14:30

De voksne på AKS går til de ulike klassene, krysser inn elevene og tar de med til aulaen for å spise. 1.trinn spiser først og så 2.trinn ca 14.00. 2.trinn er ute eller har samling før de spiser. Når elevene er ferdig med å spise får de gå ut sammen med voksen. Klokken 14:30 ringer det inn. Da skal alle trinn stille opp på samme plass som når de er på skolen. Elevene blir da telt opp, tatt med inn til læringsstøttende aktiviteter, eller får fortsette med frilek.

Rutiner frilek

På turnusen har alle nå fått et tall ved siden av tiden for fredag. Dette tallet bestemmer hvor du skal være med barna når det er frilek (enten det er alle baser ute eller bare din base). Det er ditt ansvar å finne ut av dette nummeret og følge instrukser som er gitt til hvert enkelt tall. Hvis du har ansvaret for solskogen og det skjer noe som gjør at du må gå opp derifra, skal du kontakte en av de voksne i øvre skolegård som enten tar over barnet det gjelder eller går ned i solskogen mens du er borte. Hvis dette ikke er mulig skal alle barn i solskogen gå opp i øvre skolegård. Det skal IKKE være barn i solskogen eller andre områder alene. Hvis vi ikke er nok voksne til å dekke alle områder skal solskogen IKKE benyttes. Hvis vakten din er over 15:30 og du har ansvaret for solskogen skal du ta alle barn med opp fra solskogen før du drar hjem. Hvis mulig finner du en som kan ta over, men det skal ikke gå utover tryggheten til de andre barna i resten av skolegården. De barna som skal hjem alene og går til Startblokka for å hente sekken før klokken 16 SKAL følges av en voksen frem og tilbake. Det er trappevakt som da følger ned. Vakt ved Arken varsles og har ansvaret for trappeområde og Arken område til den andre voksne kommer tilbake. Hvis nedre skolegård, gymsal osv skal benyttes, skal dette kun gjøres med en voksen dersom det er tilstrekkelig med voksne oppe til å dekke de andre områdene. Hvis noen er borte en dag har baseleder ansvar for å gi nummer til vikar.

Ansvarsområder

1: Solskogen

2: Øvre skolegård i nærheten av lekeapparater

3: Øvre skolegård Arken

4: Øvre skolegård trapp

5: Øvre skolegård ved krysseliste

Rutiner ettermiddag 16:00-17:00

16:30 vakt skal ha ansvar for krysselistene fra 15:30-16:30 de dagene det er læringsstøttende aktiviteter. Dager hvor alle basene har frilek har 16:30 vakt ansvar for krysselisten fra klokken 14:30. Krysselistevakt er i øvre skolegård. Krysselistevakt har også ansvar for hjemsending. 16.30 vakt skal ha krysselistene når de ulike gruppene er ferdig med aktiviteter og går over til frilek. Fram til dette bevares krysselistene hos den som har aktiviteten med barna. Baseledere har ansvaret for telefonen på sin base frem til de går hjem. Disse leveres da til en av 17:00 vaktene.

Klokken 15:50 skal barna starte å rydde. De voksne passer på at alt er ryddet og at skuret ser bra ut. Hvis det ikke er bra nok skal barna forbedre det. Voksne delegerer. Alle voksne må være på barna slik at vi ikke mister lekene våre.

Ca klokken 16:00: tar de voksne et opprop på de ulike basene før de går i en rekke ned til Startblokka/Aulaen for å avslutte dagen. En av 17:00 vaktene går i aula for å ta imot barna, mens den andre 17:00 vakt står i døra ved toalettene for å ta imot. Den tredje 17:00 vakta følger med ned i Startblokka sammen med 16:30 vakt og hjelper til der.

Sjekkliste før stenging:

-          Sope gulv i aula

-          Låse Startblokka, sjekke vinduer

-          Låse Fanten, Arken og utgangsdør oppe

-          Sjekke at Fanten er ryddig (gulv, oppvaskmaskin, søppel…)

-          Sjekker at lekerom i aula er ryddet

-          Gjør klart utstyr til frokost dagen etter: Sjekke at det er nok kopper, tallerkener, ostehøvel osv.

Rutiner hvis barn har blitt utsatt for vold

 

  1. Baseleder informeres
  2. Baseleder ringer hjem og sier ifra. Hvis baseleder ikke er tilstede skal den som har observert/tatt tak i saken ringe hjem.
  3. Gi også beskjed til krysselisteansvarlig, som skriver ned og forteller kort hva som har skjedd når barnet evt hentes.
  4. FORELDRE SKAL HA BESKJED FØR DU GÅR HJEM.

 

En helt vanlig AKS-dag

7.30: AKS åpner i aulaen og det blir servert frokost frem til 8.15

8:00: Gymsal åpnes

8:15: Vi rydder. Alle på 1. og 2.trinn stiller opp og går samlet ned med voksne til Startblokka. 3.og 4.trinn går opp i øvre skolegård sammen med en voksen fra AKS.

13.30-14.30: De voksne på AKS krysser inn elevene og tar med 1. og 2.trinn til aulaen for å spise. 1.trinn spiser først og 2.trinn ca klokken 14.00 Når elevene er ferdig med å spise får de gå ut sammen med voksen. Klokken 14:30 ringer det inn. Da skal alle trinn stille opp på samme plass som når de er på skolen. Elevene blir da telt opp, tatt med inn til læringsstøttende aktiviteter, eller får fortsette med frilek.

14.30-15.30: Læringsstøttende aktiviteter, frilek, tur eller annen organisert lek.

15.30-16:00: Frilek ute for alle baser. De som har hatt frilek fra klokken 14:30 vil noen ganger da velge å dele seg inne og ute.

15:50: Alle barn rydder og skal stille opp i øvre skolegård for å telles. 1. og 2.trinn går samlet ned til Startblokka og henter tingene før de tar med dette til aulaen. 3. og 4.trinn går rett ned i aulaen.

16:15-17:00: Alle er samlet i aulaen til AKS stenger.

Læringsstøttende aktiviteter: De læringsstøttende aktivitetene foregår som regel i klasserom, skolekjøkken, gymsal, aula eller ute.

Innkryssing: Når de ulike basene har læringsstøttende aktiviteter frem til 15.30 vil krysselisten være hos den voksne som har ansvaret for ditt barns aktivitet. Etter dette vil krysselistene bli levert til krysselistevakt oppe i øvre skolegård. De dagene alle basene har frilek vil alle krysselistene være hos krysselistevakt i øvre skolegård fra 14:30.

Matservering:

Det blir servert mat på basene hver dag, utenom i skolens ferier. Følg med på matmenyen for å se hva vi skal ha. Hvis ditt barn ikke opplever å bli mett av vår servering må dere ta med en ekstra matpakke.

Klær og Skiftetøy:

Alle elever har plass til skiftetøy. Det benyttes samme plass som på skolen for oppbevaring av dette. Det er de foresattes ansvar at det til enhver tid har skift. Vi er ute uansett vær.

Henting:

Det er utrolig viktig at alle sørger for at barnet er krysset ut hos en voksen, før dere tar med dere barnet deres hjem. Spør en av våre ansatte med walkie-talkie hvis du er usikker på hvor ditt barn er J