En helt vanlig AKS-dag

AKS

En helt vanlig dag på AKS

7.30:

AKS åpner. Det er kun dørene i 3.etasje som åpnes. Det serveres frokost frem til 8.15. Barna kan være på aktivitetsreommet eller på bilbioteket som også er åpent.

8.00:

Barna får tilbud om å gå ut i øvre skolegård.

8.15:

Barna rydder og går ut. De som har klasserom i Startblokka går ned for å henge av seg sekker.

13.30:

AKS kommer inn i klasserommmene og overtar barna. De voksne tar opprop og går gjennom dagen og de ulike tilbudene. 3. og 4.trinn går til aktivitetsrommet selv og krysses inn der.

13.50-16.00:

Barna velger selv aktivitet/kurs.

16.00: Det ryddes ute og inne og alle samles på aktivitetsrommet.

17:00:

AKS stenger. Vi ber om at alle foreldre er her senest 16.55 for å hente.

 

Fast hver dag fra 14.00-15.30:

  • Det serveres mat i aulaen. Barna bestemmer selv når de vil spise. Det er laget lioste som krysses av når barna har spist.
  • Biblioteket er åpent. Her jobber to faste personer som har ulike tilbud. Det er også mulig å komme inn for å spille et spill eller bare slappe av med en god bok.
  • 3 klasserom med læringsstøttende aktiviteter. Her kan barna komme innom for ulike oppgaver og aktiviteter. Aktivitetene skal bære preg av det barna gjør på skolen, men skal være lekpreget.
  • Aktivitetsrommet er alltid åpent. Dette er et sted hvor barna kan spille spill, perle og gjøre andre rolige aktiviteter.
  • Klasserom 1. Et rom likt som aktivitetsrommet, men her er det mer konstruksjonsmateriale. Her vil det også være to datamaskiner hvor barna kan sende SMS hjem til dere om hva de har gjort.
  • Det er alltid mulighet for å være ute. Her kan de velge mellom voksenstyrte aktiviteter eller frilek.