Hverdagen på AKS

Fanten og Arken:

13:30- 14:15: Vi spiser og har samling. I samling går vi gjennom temaer som er aktuelle på skolen, og vi går gjennom dagen i dag på AKS

14:30-15:30: Vi har frilek ute to ganger i uken, og læringsstøttende aktiviteter tre ganger i uken. Dagene varierer fra måned til måned pga turnus til de ansatte. De dagene det er læringsstøttende aktiviteter ønsker vi at barn ikke blir hentet før etter denne tiden.

15:30-1630: Barna er enten ute eller inne og gjør fri aktiviteter som kan være voksenstyrt.

16:30-17:00: Alle barn er samlet på Fanten.

 

 

Planeten og Diamanten:

13:30-14:00: De barna som slutter 13:30 er ute og lker til de andre barna som slutter 14:00 er ferdig.

14:00-14:30: Vi spiser og har samling. I samling går vi gjennom temaer som er aktuelle på skolen, og vi går gjennom dagen i dag på AKS

14:30-15:30: Vi har frilek ute to ganger i uken, og læringsstøttende aktiviteter tre ganger i uken. Dagene varierer fra måned til måned pga turnus til de ansatte. De dagene det er læringsstøttende aktiviteter ønsker vi at barn ikke blir hentet før etter denne tiden.

15:30-1630: Barna er enten ute eller inne og gjør fri aktiviteter som kan være voksenstyrt.

16:30-17:00: Alle barn er samlet på Fanten.