Hovedseksjon

En helt vanlig AKS-dag

AKS

En helt vanlig dag på AKS

7.30:

AKS åpner. Det er kun dørene i 3.etasje som åpnes. Det serveres frokost frem til 8.15. Barna kan være på aktivitetsreommet, enkelte klasserom og biblioteket.

8.00:

Barna får tilbud om å gå ut i øvre skolegård.

8.15:

Alle arna rydder og går ut. 

13.30:

AKS kommer inn i klasserommmene og overtar barna. De voksne tar opprop og går gjennom dagen og de ulike tilbudene. 

13.30 - 14.30:

Matservering

14.00-16.00:

Barna velger selv aktivitet/kurs/læringstøttende aktiviteter styrt av voksne.

16.00: Det ryddes ute og inne og alle samles på aktivitetsrommet eller ut i øvre skolegård.

17:00:

AKS stenger. Vi ber om at alle foreldre er her senest 16.55 for å hente.

 

Fast hver dag:

  • Det serveres mat i klasserommene og i skolens Aula (se egen meny for ukene). Eleven kan også velge å spise medbrakt matpakke.
  • Flere av klasserommene har læringsstøttende aktiviteter. Her kan barna komme innom for ulike oppgaver og aktiviteter. Aktivitetene skal bære preg av det barna gjør på skolen.
  • klasserommene er som regel alltid åpent. Dette er et sted hvor barna kan spille spill, perle og gjøre andre rolige aktiviteter.
  • Det er alltid mulighet for å være ute. Her kan de velge mellom voksenstyrte aktiviteter eller frilek.
  • Biblioteket er åpent. Her kommer klassene inn for å spille et spill eller bare slappe av med en god bok.