Hovedseksjon

Periodeplaner og matmeny

Bærekraftig og sunn mat

Arbeidet med bærekraftig mat berører flere temaer, som for eksempel klima, miljø, ernæring, helse og anskaffelser. Oslo kommune har som mål å betydelig redusere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner, samtidig som det skal tilrettelegges for et mer plantebasert kosthold. De mest sentrale føringene angis i Byrådserklæringen 2019-2023

Oslo er med i C40 Food Systems network, som forplikter Oslo kommune til å redusere kjøttforbruket og føre en matpolitikk i tråd med “Planetary Health Diet” innen 2030. Nettsted: Arbeid for bærekraftig og redusert forbruk i Oslo kommune.

Her kan du lese om Oslo kommunes strategi for bærekraft og redusert forbruk med tilhørende tiltaksliste her.

 

Vi ved AKS vil derfor følge kommunnens anbefalinger og tilstrebe en meny som er kjøttfri. Dette vil komme til syne på våre menyer fremover i tid. Vår meny består allerede daglig med frukt og grønt.

 

Allergier tas høyde for.

  • Vi serverer mat tilpasset barn med matallergier og matintoleranse. 
  • Husk å informere skole og AKS om ditt barn har allergier som må tas hensyn til.

Menyen er bygd opp etter anbefalinger om mat og måltider i skolen fra helsedirektoratet. Mer informasjon finner du her.

 

                                              UDE_Aktivitetskolen_Elev_bla╠è_glad.png

 

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Hva spiser vi på AKS?