Skolemiljøutvalget

Formål:

  • Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene.
  • Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer.
  • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
  • Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a.


Organisering av skolemiljøutvalg:

Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av:

  • Elevene (2 elevrepresentanter)
  • Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter)
  • De tilsatte (1 ansatterepresentant)
  • Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant)
  • Skoleeier – kommunen (1 kommunalrepresentant)

 

Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall.

 

Årets representanter i SMU er:

Tommy Monge (Fau-leder), Anne Reman (Foreldrerepresentant SMU), Beyza Karaca (elevrådsleder), Michael Aregahegn Nega (nestleder elevråd), Kjetil Ljådal (sosiallærer), Hilde Røssum (rektor)

 

Årshjul for SMU finner du her.