Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor Thomas Hansen
Epost: Thomas.Hansen@ude.oslo.kommune.no

Fung. assisterende rektor Ingvild Sirevåg
Ansvar: 2.–4. trinn
Epost: Ingvild.Sirevag@ude.oslo.kommune.no

Fung. inspektør Børge Arntzen
Ansvar: 5.–7. trinn
Epost: Borge.Arntzen@ude.oslo.kommune.no

Fung. inspektør Jens André Hansen
Ansvar: 1. trinn og Aktivitetsskolen
Epost: Jens.Andre.Hansen@ude.oslo.kommune.no

Inspektør og spesialpedagogisk koordinator Frøydis B. Følling

Ansvar: Skolens byomfattende spesialgruppe og skolens spesialpedagogiske arbeid

Epost: Froydis.Folling@ude.oslo.kommune.no

 

 

Kontorleder Janne Reiso
Epost: Janne.Reiso.Smedsrud@ude.oslo.kommune.no

Konsulent Inger Lise Ødegaard
Epost: Inger.Lise.Odegaard@ude.oslo.kommune.no

Konsulent May Britt Haddeland

Epost: MayBritt.Haddeland@ude.oslo.kommune.no