Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor Thomas Hansen
E-post: Thomas.Hansen@osloskolen.no

Assisterende rektor: Kristoffer Kvinge
Ansvar: 5.-7. trinn
E-post: Kristoffer.Kvinge@osloskolen.no

Inspektør Jens André Hansen
Ansvar: 1.-4. trinn
E-post: Jens.Hansen@osloskolen.no

Inspektør og spesialpedagogisk koordinator Frøydis B. Følling
Ansvar: Skolens byomfattende spesialgruppe og skolens spesialpedagogiske arbeid.
E-post: Froydis.Folling@osloskolen.no

Inspektør Linda Johnsen Holmeide

Ansvar: Aktivitetsskolen (AKS)

E-post: linda.holmeide@osloskolen.no

 

Kontorleder Janne Reiso
E-post: Janne.Reiso@osloskolen.no

Konsulent Inger Lise Ødegaard
E-post: Inger.Odegaard@osloskolen.no

Konsulent May Britt Haddeland

E-post: May.Haddeland@osloskolen.no

Driftsleder Rune Wiggo Myhre

E-post: rune.myhre@osloskolen.no

 

Sosiallærer og Miljølærere

Sosiallærer Wenche Irene Schjøll

E-post: Wenche.Schjoll@osloskolen.no

Miljølærer Linda Finanger - Ansvar 1.-4. trinn

E-post: linda.finanger@osloskolen.no

Miljølærer Julie Tønder Skånsar - Ansvar 5.-7. trinn

E-post: julie1906@osloskolen.no

Miljølærer Knut Einar Hagen - Ansvar 5.-7. trinn

E-post: knhaa007@osloskolen.no

Miljølærer Berit Cecilie Aarhoug - Ansvar 5.-7. trinn

E-post: berit0401@osloskolen.no

 

Helsesykepleier

Signe Hulgaard-Bruvold (torsdag og fredag fra kl 8.30-14.30)

E-post: signe.hulgaard-bruvold@bal.oslo.kommune.no

Telefon: 989 05 604

 

Skolelege (Er på skolen fredager i oddetallsuker)

Kristine Berge Knutsson

E-post: kristine.knutsson@bal.oslo.kommune.no

Telefon: 40 40 57 48