Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor Thomas Hansen
Epost: Thomas.Hansen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Ingvild Sirevåg
Ansvar: 2.–4. trinn
Epost: Ingvild.Sirevag@ude.oslo.kommune.no

Inspektør Børge Arntzen
Ansvar: 5.–7. trinn
Epost: Borge.Arntzen@ude.oslo.kommune.no

Inspektør Jens André Hansen
Ansvar: 1. trinn og Aktivitetsskolen
Epost: Jens.Andre.Hansen@ude.oslo.kommune.no

Inspektør og spesialpedagogisk koordinator Frøydis B. Følling
Ansvar: Skolens bymofattende spesialgruppe og skolens pedagogiske arbeid.
Epost: Froydis.Folling@ude.oslo.kommune.no

 

 

Kontorleder Janne Reiso
Epost: Janne.Reiso.Smedsrud@ude.oslo.kommune.no

Konsulent Inger Lise Ødegaard
Epost: Inger.Lise.Odegaard@ude.oslo.kommune.no

Konsulent May Britt Haddeland

Epost: MayBritt.Haddeland@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer og Miljølærer

Sosiallærer Frida Matilda Eidelbrekt

Epost: frida.matilda.eidelbrekt@ude.oslo.kommune.no

Miljølærer Mikkel Slettbakken

Epost: mikkel.slettbakken@ude.oslo.kommune.no