Helsesøster

Helsesøsters arbeidsredskap

Eva Brit Elnan: 90 70 67 09, og Kristin B. Træland, 4811 6494.

De holder til i underetasjen på heimkunnskapsbygget via a vis parkeringsplassen for ansatte.