Hovedseksjon

Helsesykepleier

Helseykepleier

4.-7. trinn: Elin Stokkan Kluge

Tlf: 476 77 972

E-post: elin.stokkan-kluge@bal.oslo.kommune.no

 

1.-3. trinn: Siw Helen Bogstad

Tlf: 48206980

Epost:  siwhelen.bogstad@bal.oslo.kommune.no

 

Kommer du ikke gjennom her kan du ringe 23 47 96 04. Dette er hovednummeret til hele skolehelsetjenesten.

 

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten på barneskolen

 

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykolog. De som jobber der har taushetsplikt.

 

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenestens skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.

Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykisk- og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at helsesykepleier vil snakke med alle om vold, omsorgssvikt og rusmiddelbruk.

Informasjon om tilbudet

Helsesykepleier på skolen vil kunne delta på foreldremøter og i undervisning for å informere om hvor skolehelsetjenesten er, åpningstider og hva skolehelsetjenesten kan tilby. Informasjon om skolehelsetjenesten finner du på skolens nettsider.

Foreldre kan be om hjelp fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre involvere skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten kan ved behov og i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging. Dette kan være spesielt aktuelt i for eksempel mobbesaker eller utfordringer i hjemmet.

 

 

Skolestartundersøkelse

Når barnet begynner i 1.trinn, vil skolehelsetjenesten tilby en helsesamtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse av barnet. Skolestartundersøkelsen vil gjennomføres på skolen, og du eller dere som foreldre er med.

Helsesykepleier vil blant annet snakke med dere om

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Dere kan også ta opp det dere lurer på rundt barnets helse og andre ting som har betydning for barnets trivsel. Dere vil få tilbud om oppfølgingssamtaler dersom det er behov for dette.

Barnet vil bli undersøkt, veid og målt i undertøyet av lege. Videre vil legen kartlegge om barnet har noen sykdommer og hvilke sykdommer barnet har hatt tidligere. Legen vil 

 • lytte på barnets hjerte og lunger
 • undersøke barnets
  • tenner
  • motorikk
  • muskler og ledd, og
  • om testiklene til guttene er nede i pungen

Jenter fra kulturer der omskjæring er praksis vil få tilbud om en samtale og en underlivsundersøkelse.

 

 

Veiing og måling

Alle elever vil bli veid og målt på 1. trinn, 3. trinn. I tillegg gjøres målrettede målinger ved behov. Vekt- og høydemålinger gir viktig informasjon om elevenes utvikling, vekt og helse, og er nødvendig for å avdekke uheldig vektutvikling.

Måling ved skolestart gjør det mulig å følge utviklingen fra småbarnsalder. Måling på 3. trinn er et gunstig tidspunkt for å avdekke tidlige tegn på puberteten og bryte eventuelle usunne levevaner hos barna.

Veiing og måling utover dette gjøres på forespørsel fra barna, ungdommen eller foreldrene selv.

Dere vil få informasjon om vekt- og høydemålingen i forkant av selve målingen, og informasjonen skal inneholde opplysninger om bakgrunn og hensikt med målingene, praktisk gjennomføring og eventuell oppfølging. Barn er ulike og det er derfor viktig at barn følger sin kurve på prosentilskjema. Foreldre er kun med på veiing og måling av barnet på skolestartundersøkelsen.

 

 

Vaksinering

Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinering til alle barn bosatt i Norge i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet. Elevene får tilbud om vaksinering på skolen når de er:

7–8 år (2. trinn)

Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

11–12 år (6. trinn)

Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), som gis med ett sprøytestikk.

12–13 år (7. trinn)

Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom.

Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn.