Hovedseksjon

Åpningstider

Til foresatte med elever 1.-4. trinn som benytter AKS:

 

  • Elever som har deltidsplass kan kun være på AKS etter skoletid.
  • Første åpningsdag etter sommerferien er torsdag 1. august 2024.
  • AKS er stengt 12. -13. august grunnet planleggingsdager.

 

Skoledager:

Kl. 07.30–08.30 og 13.30–17.00

  • Basene er bemannet i skoletiden som er fra 08.30–13.00 Om du tenger å gi en beskjed til AKS; send en SMS/e-post til før klokken 13.00.

 

Skoleferier:

Kl. 07.30–16.30

 

Stengte dager:

  • AKS har stengt alle røde dager, julaften, nyttårsaften, hele juli og to planleggingsdager i august.
  • Skoleåret 2024-25 er AKS stengt 12. og 13.august grunnet planleggingsdager.