Skolestartere

Førskoledag

Vi inviterer til innskriving for barn født i 2014, som skal begynne i 1. klasse på Ellingsrudåsen skole høsten 2020. Det er viktig og hyggelig om barnet kan være med på innskrivingen.

Oppmøte

Dere kan møte opp i resepsjonen i 2. etasje:

Dato og tidspunkt kommer.
Og
Dato og tidspunkt kommer.

Må skrives inn ved bostedsskole    

Barnet må skrives inn ved bostedsskole selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart
  • Det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en      annen skole
  • Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen
  • Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2020

Våren 2020 vil de nye elevene bli invitert til en besøksdagen så de får se hvordan vi har det.

Velkommen til Ellingsrudåsen skole!

Fadderordning

De nye førsteklassingene på Ellingsrudåsen skole blir tildelt hver sin fadder fra 6. trinn. Dette er en ordning som vi ser at både store og små barn har mye glede av. I løpet av året vil fadderne leke med fadderbarna i friminutt, de spiser sammen og har ulike aktiviteter som gjennomføres på skolen.