Tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge

Bueskyting

Bydel Alna ønsker at flere barn får mulighet til å delta i organiserte firtidsaktiviteter, og har satt av midler til å dekke avgifter til familier med lav inntekt. Ta kontakt med laget, foreningen eller organisasjonen som du ønsker at barnet ditt skal delta i aktivitet hos. De vil søke for dere. Barnet må være bosatt i bydel alna.

 

Søknadsfristen er 31.august.

 

Mer info om tilbudet finner du her : https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-alna/