Skumle saker på 3.trinn

elevarbeid

På tredjetrinn denne uka har vi jobbet med skumle saker. Elevene har lyttet til skremmende lyder, sett noen nifse bilder, og har blitt inspirert til å skrive sine egne grøsserhistorier. Elevene har vist innlevelse og stor fantasi, og har også vært gode på å illustrere. De har gjennom disse aktivitetene både fått pirret sin egen leselyst og skaperevne.