Rødt nivå på Ellingsrudåsen skole

Illustrasjon

Ellingsrudåsen skole og AKS holder stengt mandag 25. januar for å planlegge en god overgang til rødt nivå. Informasjon om skoledagene fremover gjelder fra tirsdag 26. januar.

1.-4. trinn:

For elever på 1.-4. trinn vil det fra tirsdag være en skoledag som er tett opptil normalen. Elevene på disse trinnene vil ha et skoletilbud på skolen hver dag.

Alle klasser på 1.-4. trinn deles i to mindre kohorter. Hver kohort har et fast klasserom gjennom uken, og en fast lærer som følger gjennom dagen. Kohorten gjelder også i AKS-tid hvor det samme klasserommet benyttes, også med en fast AKS-ansatt.

Når det gjelder tidspunkter for oppstart og avslutning, detaljerte timeplaner og andre viktig info vil dette sendes ut av kontaktlærer i løpet av mandag 25. januar.

Skolen vil bruke uteskole i større grad enn til vanlig. Dette vil det også komme informasjon om.

5.-7. trinn:

Elever på 5.-7. trinn vil få en annerledes skolehverdag på rødt nivå.

 

Skolen har dessverre ikke klasserom til å huse alle elever samtidig på rødt nivå. Derfor må skoledagen til elever på 5.-7. trinn organiseres på en ny måte.

 

Alle klasser deles i to mindre kohorter, og det vil være en skoleuke satt sammen av undervisning på skolen, hjemmeundervisning og uteskole. Det vil også være dager som er delt i to, hvor en del foregår på skolen og den andre foregår hjemme.

 

For 5.-7. trinn gjelder følgende fra tirsdag 26.01:

 

Det er klassens kontaktlærere som følger opp klassen både med hjemmeskole, uteskole og undervisning på skolen. Kontaktlærerne vil mandag 25. januar sende ut mer detaljert informasjon om kommende uke.

Denne organiseringen er et utgangpunkt for overgangen til rødt nivå. Om rødt nivå forlenges videre etter 31. januar og ser ut til å bli langvarig vil det komme endringer.

 

Mvh. ledelsen