Regning og skattejakt med koordinater på 3.trinn

2

3. Trinn har jobbet med å finne koordinater ved hjelp av y- og x akser. Trinnet avsluttet med en spennende skattejakt. Målet var å finne skatten ved å kunne lese koordinatene i et skattekart.