Bli en bydelsfar

Bydelsfedre

For å bli bydelfar må man gjennom en grundig utdanning som består av 16 moduler, der temaer som barnevern, oppvekst, skole og utdanning, fysisk og psykisk helse m. m. blir dekket. Etter utdanning blir gruppen formelt stiftet som en forening, og det betyr at gruppen selv kan søke midler og arrangere aktiviteter for seg og lokalmiljøet. 

Ved å bli bydelsfar vil fedrene ikke bare hjelpe andre menn og familier i sitt lokalmiljø, men de vil også selv få et stort utbytte. Vi kan f. eks tilby  

  • grundig og solid utdanning innen viktige temaer 
  • et landsdekkende og internasjonalt fellesskap bestående av fedre som ønsker å gjøre lokalsamfunnene trygge og gode for alle 
  • faglig, personlig og sosial utvikling 
  • mulighet til å påvirke lokalsamfunnet og politiske beslutninger både lokalt og nasjonalt 
  • anledning til å bygge nettverk både lokalt og nasjonalt 
  • rolle som synlige og viktige aktører i lokalsamfunnet

For mer informasjon kan det tas kontakt med organisasjonsleder Nasreen Begum på tlf. 975 63 316 og e-post info@bydelsmor.no 

Det kan også leses mer om organisasjonen på våre hjemmesider: 

https://www.bydelsmor.no/bydelsfedre 

Og på vår Facebook-side: 

https://www.facebook.com/bydelsfar.no