Hovedseksjon

Lucia-samling

Luviatog

I år var det fjerde trinn som satt sammen denne forestillingen.

Først så vi fint Luciatog i mørke samtidig som elevene sang Lucia-sangen.

Dette ble fulgt opp av guttene som sang den kjente sangen fra Jul i Svingen.

Så ble det fortalt en historie om Lucia samtidig som noen gjorde skuespill.

Samlingen endte med at jentene på trinnet sang "Vi tenner våre lykter!"

Mange barn ble også glade da det ble serverte lussekatter. 

Daniel, Mathilda og Ylva var konferansierer.