Hovedseksjon

Eid-frokost for 1C

en gruppe mennesker som sitter i et rom med en scene og en stor skjerm

Klasse 1C sto for underholdning,foreldre og foresatte sto for maten.

Alle koste seg masse.