Status rundt smittesituasjonen ved skolen

Illustrasjon

Vi vet at dere er opptatt av å vite status på skolen rundt koronasmitte. Det er vi også, og her kommer det en oppdatering.

Situasjonen har vært noe uoversiktlig, men likevel godt ivaretatt internt. Vi har per i dag smitte i klasse 2B, 2C, 5B, 5C og 6B. Siden skolen nå driver på grønt nivå har helsemyndighetene endret på karantenekravet, og elever kan nå teste seg ut av karantene - og det har mange gjort.

Fra skolen presiserer vi at det alltid er helsemyndighetene som tar avgjørelser om karantene, testing osv. Skolen videreformidler, men vi er ikke helsepersonell. Derfor er det viktig at man som foresatt i klasser hvor det er smitte følger instrukser som står i brevet fra smitteteamet i bydelen.

Skolen samarbeider godt med bydelens smitteteam, og det er vi glad for. Vi vil oppdatere på skolens status jevnlig på skolemelding og på skolens hjemmesiden.

Mvh. alle på Ellingsrudåsen skole