Orientering om skoletilbudet fra og med onsdag 17.mars

rødt nivå

Skoledagen i morgen blir gjennomført som planlagt for alle trinn på rødt nivå. Fra og med onsdag 17.mars blir det hjemmeskole for 5-7.trinn. 1-4.trinn og skolens spesialavdeling Arken fortsetter på rødt nivå. Vi vil komme tilbake med mer informasjon knyttet til organiseringen av hjemmeskole for 5-7. trinn, samt tilbud til elever med særskilte behov i løpet av morgendagen.