Oppdatering og tilsynsordning

Illustrasjon

Skolen og AKS holder stengt mandag 25. januar

 

Kjære foresatte.

 

Skolen arbeider for at det skal bli en god overgang fra gult til rødt nivå. Det er et krevende arbeid hvor logistikk og organisering av mange nye kohorter skal gå opp i antall rom på skolen, antall ansatte og samtidig ivareta smittevernet.

 

Vi vil informere dere alle fortløpende om inndeling av kohorter og annen praktisk informasjon. I fare for å si noe vi senere må gå tilbake på vil vi kvalitetssikre planene våre før vi går ut med dem. I løpet av dagen i dag vil vi sende ut en generell oversikt over når elevene skal på skolen. I morgen vil kontaktlærer sende ut ytterligere informasjon om resten av uken.

 

Mandag 25. januar vil skolen og AKS holde stengt for å planlegge og forberede resten av uken.

 

Her kan dere lese om rødt nivå i nasjonal smitteveileder:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-bs

 

Tilsynsordning mandag 25. januar

Det vil mandag 25. januar gis tilbud om barnepass til familier der minst en forelder har yrke som ivaretar samfunnskritiske oppgaver, og som trenger barnepass til barn under 12 år.

Dette er oversikten over yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver:

·         Styring og kriseledelse

·         Forsvar

·         Lov og orden

·         Helse og omsorg

·         Redningstjeneste

·         IKT-sikkerhet i sivil sektor

·         Natur og miljø

·         Forsyningssikkerhet

·         Vann og avløp

·         Finansielle tjenester

·         Kraftforsyning

·         Elektroniske kommunikasjonstjenester

·         Transport

·         Satellittbaserte tjenester

·         Viktige samfunnsfunksjoner

Se her for detaljert oversikt over yrker og roller:

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Hvis du som foresatt arbeider innen disse kategoriene og behøver barnepass bes du ta kontakt med skolen for påmelding av ditt barn. Barn som er syke, forkjølet eller liknende skal ikke under noen omstendigheter på skolen.

·         Tilsynsordningen vil være åpen fra 07.30-17.00. Foresatte bes oppgi hvilket tidsrom det er behov for barnepass ved påmelding.

·         Foresatte må levere inn utfylt bekreftelse fra arbeidsgiver til skolen (vedlagt). Om det blir vanskelig tar dere en prat med skolens kontaktperson.

·         Elever som benytter seg av tjenesten tar med seg sitt læringsbrett og sine oppgaver til å arbeide med.

·         Videre vil det planlegges aktivitet både ute og inne. Derfor må alle kle seg etter været.

·         Alle elever må ha med egen mat.

Påmelding gjøres til vår baseleder, Muge Yildirim, på e-post eller telefon. Hun kan treffes på:

·         Telefon: 414 23 798

·         E-post: muge0803@osloskolen.no