Informasjon om overgang til rødt nivå

rødt nivå

Som dere helt sikker har fått med dere vil skolene i Oslo gå over til rødt nivå fra og med i morgen onsdag. Aktivitetsskolen holder åpent i morgen for alle elever på 1-3.trinn og skolens spesialavdeling Arken fra klokken 08.00-16.00. Senest oppmøte er klokken 09.00, da skal alle elevene på tur. Husk varme klær og to matpakker. Elever på 1.trinn møter opp ved Hovedinngang/Fanten. 2.trinn møter opp ved trappa mot barnehagen. 3.trinn møter opp foran bingen/gymsal. For 5-7. trinn vil skolen holde stengt i morgen, dette for å kunne planlegge overgangen til rødt nivå. Dere vil motta ytterligere informasjon fra skolen i løpet av morgendagen om hvordan skolehverdagen blir organisert fra og med torsdag 11.mars. Klasse 6A og 4.trinn gjennomfører hjemmeskole som planlagt ut uken. Ta kontakt med skolen om det er noe dere lurer på.