Velkommen til 2017 på Ellingsrudåsen skole.

Tilbake til skolen

Oppstart til vanlig tid for alle trinn. Leksehjelpstilbudet er i gang på klubben allerede første dag.

Det er nytt år og nye muligheter.