Førskoledag onsdag 30.mai

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Program for dagen

Barnas møte med skolen

Etter en liten velkomsttale blir barna ropt opp og delt inn i grupper. Disse gruppene er sammensatt for dagen. Det endelige klasseoppsettet for neste skoleår vil bli kunngjort i løpet av sommerferien. Vi vil observere elevsammensetningen i klassene frem til uke 40, og deretter eventuelt foreta justeringer.

Foreldremøte

Mens barna er i gruppene sine, avholdes det foreldremøte i Aulaen. Der vil rektor Hilde R. Strandenæs, ass. rektor Cecilie Raddum og AKS leder Jens Andre Hansen, informere om sommerskolen, skolestart, skoletilbud og aktivitetsskoletilbud.

Morsmålslærer/tolk

Gi beskjed til skolen så raskt som mulig hvis dere trenger tolk til informasjonsmøte (Tlf 23 47 97

00).

Vi kommer til å ta imot påmelding til sommerskolen på førskoledagen.

Det vil bli enkel servering til foreldrene i aulaen. Barna må ha med seg matpakke og drikke.