Foreldremøte/lanseringsfest på AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

 

 Til alle foresatte på AKS 1.-4.trinn

 

Velkommen til innkalling til foreldremøte på Aktivitetsskolen 26.februar kl. 17.15-18.30 og lanseringsfest for det nye kursprogrammet på AKS (for barna)

 

Agenda:

  • Lanseringsfest for nytt kursprogram på AKS for barna i gymsal fra 17.15-18.30
    • Vi serverer pølser og saft
    • Foreldremøte med informasjon om ny organisering av AKS 17.15-18.30
    • Annet
      • Send mail god tid i forveien om dere ønsker å ta opp noe annet.

 

Møtet vil foregå i aulaen.

Vi ønsker at det stiller en person fra hver familie så langt det lar seg gjøre. Det er kun barn som har foreldre på foreldremøtet som kan delta på lanseringsfesten i gymsalen. Det er voksne fra AKS som vil passe på barna, mens foreldremøtet pågår.

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Jens André Hansen

AKS-leder