Folkehelseprosjekt på 1. og 3.trinn AKS

Barn hopper paradis.

Praktisk informasjon

Aktivitetsnivået måles med et akselerometer, som en kan se på bildet. Den festes som et belte rundt livet. Måleren skal være på hele dagen, også utenom AKS- og skoletiden. Den skal kun tas av ved bading og dusjing, og når barnet skal sove. Det er viktig at foresatte hjelper barnet med å sette på måleren når de står opp disse dagene.

Målingen varer i tre dager, 26. til 28. februar.

Barnet får på seg måleren når det kommer på AKS mandag morgen, og den skal leveres tilbake på AKS torsdag morgen.

 

Hvilken informasjon skal vi samle inn?

Vi skal samle inn informasjon om aktivitetsnivå (minutter moderat til høy fysisk aktivitet per dag), samt følgende personopplysninger:

  • Barnets navn
  • Alder (fødselsår)
  • Kjønn
  • Navn på skole

 

Hva skjer med
informasjon om barnet?

Vi behandler personopplysninger om ditt barn konfidensielt. Det vil si at kun de som jobber i prosjektet kan se og behandle personopplysninger om barnet ditt.

Skolen vil få en oversikt over det samlede aktivitetsnivået i AKS- og skoletiden per trinn. I denne oversikten vil ingen enkeltbarn kunne kjennes igjen.

I publisering eller omtale av prosjektet, vil ingen enkeltbarn kunne identifiseres.

Hvis det blir aktuelt med forskning, vil prosjektgruppen fjerne all informasjon som gjør at enkeltbarn kan gjenkjennes. Forskere får da kun tilgang til anonyme data.

Informasjonen vi samler inn vil lagres på ubestemt tid.

 

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta på aktivitetsmålingen. Det er viktig at foresatte informerer barnet om dette. Selv om foresatte samtykker til at barnet kan delta, kan barnet selv bestemme om det har lyst. Både foresatte og barn kan trekke seg til enhver tid. Hvis man velger å trekke seg, anonymiserer vi informasjonen om barnet.

Skolen sender ut samtykkeskjemaer i ranselpost. Fint om de som ønsker å være med på dette svarer så raskt som mulig. Det er viktig å påpeke at dette ikke er ment for å måle enkeltelever, men for å få en måling på hele AKS.