Endringer i skolens ledelse grunnet rektors foreldrepermisjon

Skrivebok og penn

Assisterende rektor Kristoffer Kvinge vil i perioden fungere som rektor.

Inspektør Frøydis B. Følling vil  fungere som assisterende rektor.

Jeg ønsker dere alle lykke til videre dette skoleåret, og ser frem til å se dere igjen til våren.

Mvh. Thomas Hansen, rektor