Dobbelkonsonant og varme og kalde farger på 4.trinn

Varme og kalde farger