Lær mer på nett

1.trinn

Salaby: http://www.salaby.no/forsiden

Zeppelin: http://www.lokus.no/open/zeppelin1

Multi: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev

Kaleido: http://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1126795

Tusen millioner: http://tusenmillioner1-4.cappelendamm.no/

Bokstavkongen

Lesekorpset

Tellekorpset

 

2.trinn

http://www.salaby.no/forsiden

https://radius1-4.cappelendamm.no/

http://mylder2.cappelendamm.no/

http://multi.smartoving.no/

https://kaleido1-4.cappelendamm.no/

http://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660

http://podium.gyldendal.no/mno1-4/

http://matteoveralt.samlaget.no/

http://stairs1-4.cappelendamm.no/index.html

http://www.lokus.no/open/questelevnettsted12

 

3.trinn

 

4.trinn
https://ellemellebm.portfolio.no/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Kaleido: http://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1126795

Salaby: http://www.salaby.no/forsiden

5.trinn

 

6.trinn

 

7.trinn