Hovedseksjon

Miljøteam

Miljøteamet på Ellingsrudåsen består av Knut, Berit, Linda og Julie. Våre oppgaver er knyttet til det psykososiale miljøet på skolen. Vi samarbeider med ledelsen, lærere og assistenter ved skolen for at alle våre elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Miljøteamet er sammen med elever ute i friminuttene, vi observerer og oppsøker elever, og vi hjelper trivselslederne med å sette i gang spill og lek. I feriene tilbyr vi aktiviteter for elevene på 5.-7.trinn og vi har hjertetelefon som barn og foreldre kan benytte seg av. Vi har sterkt fokus på trygghet og samspill. Det er viktig at elevene kjenner til oss og vet hvem vi er.

Dokumenter miljøteam