Leksehjelp

Ekstraoppgaver

Tilbud om leksetid for elever på 3. og 4.trinn 2018 – 2019.

 

Ellingsrudåsen skole tilbyr leksehjelp til sine elever også dette skoleåret.

Leksetiden kommer i tillegg til elevenes ordinære timer, og blir avholdt på biblioteket for alle elever som ønsker leksetid.

All påmelding til leksetid må skje skriftlig. Hvis man etter påmelding likevel ikke ønsker å delta, så må avmelding skje skriftlig til Jens André Hansen (jens.andre.hansen@ude.oslo.kommune.no) som er leder for Aktivitetsskolen.  

Tilbudet er ikke så omfattende at alle lekser kan bli gjort på leksetidstilbudet. Skolen forventer derfor at hjemmene følger opp leksene hjemme, og påser at de er gjort.

 

Tilbud om leksehjelp for elever på 5. – 7. trinn 2018 – 2019.

 

Ellingsrudåsen skole tilbyr leksehjelp til sine elever også dette skoleåret.

Leksehjelpen kommer i tillegg til elevenes ordinære timer, og blir avholdt på Ellingsrudåsen fritidsklubb.

All påmelding til leksehjelp må skje skriftlig. Hvis man etter påmelding likevel ikke ønsker å delta, så må avmelding skje skriftlig til kontaktlærer.

Tilbudet er ikke så omfattende at alle lekser kan bli gjort på leksetidstilbudet. Skolen forventer derfor at hjemmene følger opp leksene hjemme, og påser at de er gjort.