Hvordan søke om plass

Foresatte som fortsatt ikke har søkt plass på AKS vil mest sannsynlig få første faktura i slutten av september. Denne fakturaen vil være for august, september og oktober.

Om du har søkt plass før 1.april skal alt av fakturering gå som normalt fra oppstart. De som har søkt plass har fortsatt ikke mottatt tilbud om plass fra oss. Grunnen til dette er at vi venter til skoleplass er bekreftet for de fleste elever før vi registrerer AKS-plassene. Si ifra om dere ikke har mottatt tilbud om AKS-plass i løpet av mai.

 

Her kan du søke om plass:

søke

 

VIKTIG! Har du søkt om skolebytte til ditt barn og fått innvilget skoleplass på ønsket skole? Da må du huske å si opp AKS-plassen om du allerede har søkt om dette. Deretter må du søke om AKS-plass på den skolen hvor barnet har fått innvilget skoleplass.

 

Priser 2017 (gratis kjernetid)

 

Oppholdsbetaling

1. trinnselever AKS

Inntekt til og med

kr. 208 305 (2,25G)*

 

Inntekt mellom

kr 208 305 (2,25G)*

til

kr 370 320(4G)*

 

Inntekt fra og med

kr 370 320 (4G)*

 

Kjernetid

Gratis

Gratis

Gratis

Heldagsplass for barn

med tilbud om gratis

kjernetid

kr 223

kr 409

kr 947